Ποιοι εκπαιδευτικοί θα ανέβουν από τρία έως επτά μισθολογικά κλιμάκια το 2018

Στη μισθολογική εξέλιξη των Εκπαιδευτικών αναφέρεται ο Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, Βασίλειος Λιόντος, στο 6ο ενημερωτικό Ιανουαρίου που εξέδωσε.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Η μισθολογική εξέλιξη μας είχε ανασταλεί για τα έτη 2016-2017 και ενεργοποιήθηκε από 1-1-2018 εκ νέου, συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31-12-2017 δεν λαμβάνεται υπόψη.

– Σταδιακά πολλοί από εμάς μέσα στον Ιανουάριο συμπληρώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας (2 έτη) για την κατάταξή μας  στο επόμενο ΜΚ που σημαίνει 59 ευρώ αύξηση μεικτά.

– Οι αυξήσεις στο μισθό των μόνιμων εκπαιδευτικών που άλλαξαν ΜΚ μέσα στον Ιανουάριο, πιθανόν θα φανούν στη μισθοδοσία Μαρτίου και Απριλίου 2018. Το ποσό της αύξησης για τους προηγούμενους μήνες θα δοθεί αναδρομικά.

– Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου ανεβαίνουν 2 ΜΚ (4 έτη) και Διδακτορικού Τίτλου 6  ΜΚ (12 έτη) αντίστοιχα.

– Για Μεταπτυχιακούς τίτλους ή διδακτορικά που αναγνωρίστηκαν από την 1η-1-2016 και εφεξής τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από 1.1.2018.

Παραδείγματα:

– Αν κάποιος έχει πλεονάζοντα χρόνο 1 έτος, 11 μήνες και  1 μέρα, τότε θα του χορηγηθεί το επόμενο ΜΚ σε 30 μέρες όταν δηλαδή θα έχει συμπληρώσει 2 έτη στο υφιστάμενο ΜΚ, υπολογιζόμενου από την 1η.1.2018. Ο εν λόγω συνάδελφος αν είναι στο ΜΚ 5, σε 30 μέρες, δηλαδή στις 30 Ιανουαρίου 2018 θα λάβει το ΜΚ 6.

– Αν κάποιος έχει πλεονάζοντα χρόνο 11 μήνες και 3 μέρες, τότε θα του χορηγηθεί το επόμενο ΜΚ σε 1 έτος και 28 μέρες όταν δηλαδή θα έχει συμπληρώσει 2 έτη στο υφιστάμενο ΜΚ, υπολογιζόμενου από την 1η.1.2018. Ο εν λόγω συνάδελφος αν είναι στο ΜΚ 10, σε 1 έτος και 28 μέρες δηλαδή στις 28 Ιανουαρίου 2019 θα λάβει το ΜΚ 11.

– Αν κάποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από την 1η-1-2016 και εφεξής, με το μισθολογικό ξεπάγωμα από την 1η-1-2018 λαμβάνει  2 ΜΚ (4 έτη). Σε περιπτώσεις που κάποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου της αλλοδαπής πριν την 31-12-2015, αλλά η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ έλαβε χώρα μέσα στο 2016, τότε αυτός θα λάβει τα 2 ΜΚ από την 1η-1-2018, αφού τα έτη 2016 και 2017 είχαμε αναστολή μισθολογικής εξέλιξης.

– Αν κάποιος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από την 1η-1-2016 και εφεξής, με το μισθολογικό ξεπάγωμα από την 1η-1-2018 λαμβάνει 6 ΜΚ (12 έτη). Σε περιπτώσεις που κάποιος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου της αλλοδαπής πριν την 31-12-2015, αλλά η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ έλαβε χώρα μέσα στο 2016, τότε αυτός θα λάβει τα 6 ΜΚ από την 1η-1-2018, αφού τα έτη 2016 και 2017 είχαμε αναστολή μισθολογικής εξέλιξης.

– Είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξουν και περιπτώσεις συναδέλφων μας που πέρα από τα ΜΚ λόγω μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων έχουν λαμβάνειν παράλληλα ΜΚ και από τον πλεονάζοντα χρόνο. Μπορεί για παράδειγμα να έχουμε περίπτωση συναδέλφου με πλεονάζοντα χρόνο 5 έτη, 10 μήνες και 20 μέρες. Αυτή δύναται να είναι περίπτωση κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου (2 ΜΚ, 4 έτη) η οποία και θα έχει λαμβάνειν ένα επιπλέον ΜΚ σε 1 μήνα και 11 μέρες, όταν δηλαδή θα έχει συμπληρώσει 2 έτη στο υφιστάμενο ΜΚ ώστε να αλλάξει ΜΚ. Αν λοιπόν ήταν στο ΜΚ 7, από την 1η-1-2018 του χορηγείται το ΜΚ 9 (ελέω μεταπτυχιακού λαμβάνει 2 ΜΚ, 4έτη) και σε 1 μήνα και 11 μέρες, δηλαδή στις 11 Φεβρουαρίου 2018 θα πάρει και το ΜΚ 10 από τον πλεονάζοντα χρόνο.