ΧΑΡΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

αριθμός πρωτ.28138/2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ

έγγραφο 1

έγγραφο 2