Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε ΚΞΓ

Δείτε το ΦΕΚ με αριθμό  23537/Ν1, 28/02/2018   εδώ