Άποψη του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. για το θεσμό των Σχολικών Συμβούλων

Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι πρόθυμη να εφαρμόσει καινοτομίες διδακτικές και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αλλαγών και τη εξέλιξης. Για τον λόγο αυτό οι δομές  στην εκπαίδευση δεν θα πρέπει να περιοριστούν ΜΟΝΟ σε διοικητικού περιεχομένου διαδικασίες, όπως καταφαίνεται στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο.  Η διδακτική και παιδαγωγική καθοδήγηση μπορεί να γίνει από στελέχη που έχουν ανάλογα προσόντα και έχουν αποκτήσει  πολύτιμη εμπειρία από τέτοιες  διδακτικές  και  καθοδηγητικές πρακτικές. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι  μπορεί να είναι  οι φορείς των πρακτικών που το ΙΕΠ προτείνει  και  το Υπουργείο νομοθετεί .  Η ενημέρωση, η καθοδήγηση, οι διαπιστωτικές και  διαμορφωτικές  διαδικασίες στην εκπαίδευση δεν μπορεί να υλοποιηθούν με μία γενική  & διοικητικού περιεχομένου οδηγία, αλλά πρέπει να βασίζεται σε παιδαγωγικές αρχές και διδακτική μεθοδολογία που μπορεί να παράσχει  στους εκπαιδευτικούς  ο Σχολικός Σύμβουλος με σεβασμό  και  διακριτικότητα στο έργο τους. Έτσι γα παράδειγμα, ακόμη και αν το υπουργείο επιβάλλει τη  διαφοροποιημένη διδασκαλία ή την περιγραφική  αξιολόγηση στη  σχολική πραγματικότητα, δεν μπορούν αυτά να υλοποιηθούν ούτε με μαγικές συνταγές ούτε με την επιβολή.  Άλλωστε και ο υπουργός μίλησε σε όλους τους τόνους για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, επομένως δεν θα μπορούσε παρά να αξιοποιήσει τα δυναμικό που διαθέτει. Αυτό το δυναμικό είναι οι Σχολικοί Σύμβουλοι που, παρά τις μειώσεις του επιδόματος και  τον περιορισμό και την κατάργηση της αποζημίωσης των μετακινήσεών τους, συνεχίζουν να επιτελούν το παιδαγωγικό και καθοδηγητικό τους έργο.