Αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών ΠΕ05 στην Π.Ε.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές

ΠΕ05  62  εκπαιδευτικοί.