Υπογράφτηκε από τον Υφυπουργό Παιδείας,’Eρευνας και Θρησκευμάτων νέα διορθωτική απόφαση για τις αναθέσεις μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο

Το έγγραφο σε μορφή PDF

minedu.gov.gr