ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2018

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.), κατόπιν σειράς  ερωτημάτων των μελών του,  ενημερώνει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε από  αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν θα υπάρξει στην παρούσα φάση καμία αλλαγή σχετικά με τη διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Όσον αφορά την απόδοση οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση την υπ΄αριθμ.  Φ.28/81399/Δ1/30-55-2018 Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 1921/τ.Β΄/30-5-2018),  ενημερώνει τα μέλη της, ότι η απόδοση οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα δε σημαίνει απαραίτητα ότι θα διδάσκεται αυτή η β ξένη γλώσσα. Με άλλα λόγια, η επιλογή της  Β’ Ξένης  Γλώσσας που θα διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019, δεν θα ορίζεται με βάση την οργανική θέση που έχει η σχολική μονάδα, αλλά σύμφωνα με την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄  και Στ Τάξη. Ο δε αριθμός των παράλληλων τμημάτων της Β ξένης γλώσσας, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων γενικής παιδείας. Σε ότι αφορά την απόδοση οργανικών σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας με ελάχιστες ώρες  και τη μη απόδοση οργανικής θέσης σε σχολεία με σαφώς μεγαλύτερο αριθμό διδακτικών ωρών, το Υπουργείο έδωσε την εκδοχή της δυνατότητας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου στη σχολική μονάδα με το μεγαλύτερο αριθμό διδακτικών ωρών ενώ παράλληλα ενημέρωσε ότι για την  απόδοση οργανικών θέσεων  βασίστηκε απόλυτα σε αριθμούς και δεδομένα της Περιφέρειας κατά πρώτον και των κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, κατά δεύτερο.

Το Δ.Σ. συμμεριζόμενο την αγωνία των συναδέλφων , θα συνεχίσει την προσπάθεια ενημέρωσης και τον αγώνα για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

 

Το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.