ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Συνάδελφοι,

Όποιος εκπαιδευτικός των μη κοινών ειδικοτήτων επιθυμεί να επιδιώξει δικαστικά τον ορθό επανυπολογισμό των μορίων του, θα πρέπει να υποβάλλει την παρακάτω ένσταση στην ΔιεύθυνσηΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει, ζητώντας τον ορθό υπολογισμό των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης του.

Αυτό διότι, σε περίπτωση που ΔΕΝ το πράξει, το γεγονός αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομικό επιχείρημα από το Υπουργείο ότι έχει αποδεχθεί τον εσφαλμένο υπολογισμό των μορίων του και ΔΕΝ δικαιούται πλέον να ζητά το αντίθετο σε κάποια άλλη χρονική στιγμή.

Επισημαίνεται ότι η παρακάτω ένσταση είναι απαραίτητο να γίνει από όλους όσους επιθυμούν την δικαστική διεκδίκηση του ορθού υπολογισμού, δεδομένου ότι με αυτήν δηλώνουν νόμιμα ότι δεν αποδέχονται τον εσφαλμένο, κατά την δικαστική κρίση, υπολογισμό των μορίων τους και μάλιστα επί ενός επισήμου εγγράφου της διεύθυνσης όπως ο Πίνακας  κατάταξης και υπολογισμού μορίων.

Από δε την απάντηση της διεύθυνσης, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι αρνητική, ο εκπαιδευτικός θα μπορεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημέρα γνωστοποιήσεως προς αυτόν της απαντήσεως  να προσφύγει δικαστικά με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου.

Επισημαίνεται  και πάλι ότι η παρακάτω ένσταση είναι απαραίτητο να γίνει από όλους όσους επιθυμούν την δικαστική διεκδίκηση του ορθού υπολογισμού, δεδομένου ότι με αυτήν δηλώνουν νόμιμα ότι ΔΕΝ αποδέχονται τον εσφαλμένο, κατά την δικαστική κρίση, υπολογισμό των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης τους και μάλιστα επί ενός επισήμου εγγράφου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως ο πίνακας υπολογισμού μορίων.

Δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία για διόρθωση του πίνακα με τα σωστά μόρια του καθένα. Οι πίνακες μετά την οριστική τοποθέτηση εφόσον δεν προσβληθούν τα αναφερόμενα στον καθένα μόρια έστω και κατ’ ένσταση «θα κλειδώσουν» με τα ήδη αναφερόμενα μόρια και δεν θα μπορούν να προσβληθούν στο μέλλον.

Αν όμως κατατεθεί ένσταση, μετά και το αποτέλεσμα αυτής της πιλοτικής δίκης, θα μπορούν, (σε περίπτωση απορρίψεως της ενστάσεώς τους ),  να διεκδικήσουν δικαστικά τη διόρθωση των μορίων τους στον Πίνακα κατάταξης και να βελτιώσουν κατ’ αντίστοιχο τρόπο την τοποθέτηση τους σύμφωνα με τα μόρια που θα προκύπτουν κατά τον ορθό υπολογισμό που αποφαίνεται η Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Συναδελφικά

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΚΑΓΑ

Δείτε εδώ το entypo