Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κέρκυρα – Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Ιωαννίνων.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου  Communique de presse

Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ) Ιωαννίνων διοργανώνει στις 6 & 7 Σεπτεμβρίου 2018 στην Κέρκυρα επιμορφωτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV https://www.ecml.at/) του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: «Πολυγλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες: περιγραφητές και διδακτικό υλικό» – «Compétences plurilingues et interculturelles : descripteurs et matériaux didactiques-CARAP/Plurilingual and intercultural competences: descriptors and teaching materials-FREPA».

Το σεμινάριο υλοποιείται σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και Ηπείρου και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών, επιμορφωτές εκπαιδευτικών και σχολικούς συμβούλους.

Χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας.

Γλώσσα εργασίας: Γαλλική

Εμπειρογνώμονες/Επιμορφωτές : Ildikó Lörincz, Ουγγαρία; Jean-François de Pietro, Ελβετία.

Υπεύθυνη διοργάνωσης: Νάτση Χάιδω, Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας, Υποδιευθύντρια Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων.

Το προσωρινό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ. http://pek-ioann.ioa.sch.gr/wp/.

Ιστοσελίδες του προγράμματος : http://carap.ecml.at
www.ecml.at/plurilingualeducation

Πρόσθετο ενημερωτικό υλικό: https://padlet.com/haidonatsi/q85jlz4md06x