Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2018-2019 λόγω υπηρεσιακών αναγκών, χωρίς επιμίσθιο

Το έγγραφο σε μορφή pdf