Εργασιακά Δικαιώματα Καθηγητών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

Το ωρομίσθιο είναι μικτό και είναι αυτό που πρέπει να αναγράφεται στη σύμβαση. (Για να υπολογίσουμε το καθαρό ποσό αφαιρούμε 16%)
* Αν έχουμε μάθημα 18 45′ τη βδομάδα π.χ., πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα στη σύμβαση 18 ώρες και όχι 13,5.
* Όσα αναφέρονται ισχύουν πανελλαδικά για μισθωτούς και ωρομίσθιους καθηγητές.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Εργασιακά Δικαιώματα Καθηγητών