ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα υφίστανται κενά ωρών διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας. Για παράδειγμα 14 ώρες σε Γυμνάσιο  της  Γ Αθήνας. Αυξημένες ανάγκες παρουσιάζει και η Α Αθήνας αλλά και άλλες περιοχές εκτός Αττικής.

Κατά συνέπεια παρακαλούμε τα μέλη μας καθηγητές –καθηγήτριες γαλλικής φιλολογίας να εστιάζουν στην υποστήριξη του μαθήματος της γαλλικής γλώσσας  και όχι άλλων αντικειμένων Β ανάθεσης, προς όφελος των μαθητών μας αλλά και της εργασιακής μας υπόστασης.

Οι συνάδελφοι μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλία αναζητώντας κενά στις περιοχές που υπηρετούν, πιθανά και σε γειτονικά σχολεία.