ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Β ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε πρόσφατα  να «επικαιροποιήσει»   την παρωχημένη απόφαση  σχετικά με τη διδασκαλία της Β Ξένης Γλώσσας  στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η  με αριθμό  Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’/13-02-2012), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324,τ.Β’/11-05-2016),  στερεί το δικαίωμα στους μαθητές να διδαχθούν τη γλώσσα που επιλέγουν με  την παράνομη υπερπλήρωση τμημάτων σε αριθμό που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο και υποβαθμίζει το επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Για τη συγκεκριμένη εγκύκλιο  μάλιστα είχε κατατεθεί επερώτηση στη Βουλή από τη νυν Υπουργό Παιδείας, προ ανάρρησής της στη θέση.

H μετά από πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, (προηγήθηκαν αλλεπάλληλα αιτήματα για συνάντηση με τους ιθύνοντες του Υπουργείου, από την επόμενη μάλιστα του ορισμού της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας όπως και άρνηση γραπτής απάντησης στα Υπομνήματα που είχαν ήδη κοινοποιηθεί από μήνες), συνάντηση του ΠΑΣΥΚΑΓΑ και του A.P.L.F.  D.U., με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, συνηγορεί στην εκτίμηση ότι το Υπουργείο εμφανίζεται ανέτοιμο στην παρούσα φάση να επιλύσει κρίσιμα προβλήματα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία – υφιστάμενες δυσκολίες στη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – και άπτονται άμεσα της υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ΠΕ05 , τα οποία άλλωστε είχαν ήδη από ετών επισημανθεί και κοινοβουλευτικά.

Οι στοιχειοθετημένες απόψεις και των δύο Συλλόγων (ΠΑΣΥΚΑΓΑ, A.P.L.F.  D.U.  ), τα αδιάσειστα επιχειρήματα, οι βελτιωτικές προτάσεις και οι προτεινόμενες λύσεις  χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, δεν βρίσκουν ανταπόκριση από τους ιθύνοντες του Υπουργείου μέχρι σήμερα.

Προκαλεί τελικά ιδιαίτερη εντύπωση ότι το Υπουργείο αδιαφορεί (πέραν του θέματος της ουσιαστικής ή μη εκμάθησης) και ως προς το ζήτημα της αποφυγής του συγχρωτισμού μεγάλου αριθμού μαθητών   κατά την εποχή αυτή της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, που ήλθε για να παραμείνει για ικανό χρονικό διάστημα. Είναι γνωστό στο  Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο αριθμός των μαθητών που διδάσκονται τη Γαλλική γλώσσα ανά τμήμα και αίθουσα  διδασκαλίας ξεπερνά τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας.

Θεωρούμε επομένως ότι για τυπικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους, η εγκύκλιος πρέπει να επανεξετασθεί και εξίσου να αποσυρθεί.

( Τα σχετικά  Υπομνήματα είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου).