ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. (www.pasykaga.gr, info@pasykaga.gr )

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ A.P.L.F– D.U. (www.aplf.gr , info@aplf.gr)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σε τηλεοπτική της εμφάνιση στην ΕΡΤ1, το απόγευμα της Τετάρτης 3-6-2020 ανέφερε μεταξύ των άλλων και τα εξής :

«Αναφορικά με τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο, η κ. Ζαχαράκη, αφού επεσήμανε ότι όποιες εκπαιδευτικές πολιτικές εφαρμόζονται στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή, – «προφανώς και με την πολιτική βούληση του υπουργείου» όπως τόνισε – γίνονται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που είναι ο «επιστημονικός συνεργάτης και εκτελεστικός βραχίονας» του υπουργείου Παιδείας, τόνισε ότι δεν πρόκειται για διδασκαλία αλλά για εκμάθηση».

«Σημαίνει να αγγίζεις την γλωσσομάθεια με έναν τρόπο παιγνιώδη, που δεν θα ενέπλεκε ποτέ κομμάτι ανάγνωσης ή γραφής, με έναν τρόπο που θα έχει τη σύμπραξη της εκπαιδευτικού των αγγλικών και βέβαια την παρουσία της νηπιαγωγού στην τάξη. Δεν πρόκειται λοιπόν για διδασκαλία, αλλά για μια δραστηριότητα που γίνεται στην μορφή της απασχόλησης έτσι όπως είναι και η διαφορετική προσέγγιση που υπάρχει στο νηπιαγωγείο», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι « αυτό συνάδει πλήρως με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι έχει να κάνει με την γλωσσομάθεια».Επί των παραπάνω έχουμε να θέσουμε υπόψη Σας τα εξής :

Σύμφωνα και με την ανακοίνωση – οδηγία (COM(2008)566), τον Σεπτέμβριο του 2008, της επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα: «Πολυγλωσσία, Πλεονεκτήματα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση», η γνώση ξένων γλωσσών θεωρείται μία από τις βασικές δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτά κάθε πολίτης της ΕΕ.

 Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, στόχος της ΕΕ είναι, επομένως, κάθε πολίτης της να κατέχει δύο γλώσσες επιπλέον της μητρικής του και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες στο σχολείο από νεαρή ηλικία.

Επίσης, αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές της ΕΕ καθορίζονται όλο και περισσότερο από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» στα πλαίσια της οποίας τίθεται η εκμάθηση γλωσσών ως προτεραιότητα και η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες ως μία από τις οκτώ βασικές ικανότητες για τη βελτίωση της ποιότητας και τηςαποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία (COM (2008)566) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Πολυγλωσσία με τίτλο «Πολυγλωσσία, Πλεονεκτήματα για την Ευρώπη και Κοινή υποχρέωση » οι Ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες τους της εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών επιπλέον της μητρικής τους γλώσσας ( 1+2 ), χωρίς να προκύπτει τόσο από το γράμμα όσο και από το πνεύμα της εν λόγω οδηγίας προτεραιότητα για καμία από τις δύο Ξένες Γλώσσες που αποφασίζει να εντάξει στο εκπαιδευτικό του σύστημα ένα Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε ουσιαστικά και de facto κατηγοριοποίηση μεταξύ αυτών των δύο Ξένων Γλωσσών με διαφοροποίηση των συνθηκών διδασκαλίας της κάθε μιας στα Αναλυτικά Προγράμματα των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος θεσπίζεται υποχρέωση του Νομοθέτη να ρυθμίζει με όμοιο τρόπο όμοιες μεταξύ τους καταστάσεις.

Πρόκειται λοιπόν όχι μόνο για ισότητα των πολιτών απέναντι στο Νόμο αλλά και για ισότητα του Νόμου απέναντι στους πολίτες.

Ανάλογο περιεχόμενο έχει η αρχή της ισότητας και ως τμήμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.

Η Συνταγματική αυτή αρχή καθιερώνει υποχρέωση του Νομοθέτη στην προκειμένη περίπτωση να μη ρυθμίζει με ευνοϊκότερο τρόπο όμοιες μεταξύ τους καταστάσεις όταν αυτό δεν δικαιολογείται από λόγους Δημοσίου Συμφέροντος.

Στην προκειμένη περίπτωση της εφαρμογής της προαναφερθείσας οδηγίας (COM (2008)566) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Πολυγλωσσία με τίτλο «Πολυγλωσσία, Πλεονεκτήματα για την Ευρώπη και Κοινή υποχρέωση » η Ελλάδα αναγνώρισε ότι η εν λόγω οδηγία είναι επωφελής για το σύνολο των πολιτών της και ως εκ τούτου αποδέχτηκε την εφαρμογή της στο εκπαιδευτικό της σύστημα για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος που στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι άλλο παρά η ισότιμη εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών επιπλέον της μητρικής τους γλώσσας ( 1+2) και ο εφοδιασμός των πολιτών με τη γνώση τους  σε όμοιο επίπεδο αυτών των Ξένων Γλωσσών.

Με τις διατάξεις όμως του Νομοσχεδίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., όσο και με τις Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που έχουν ήδη εκδοθεί και εφαρμόζονται, οι οποίες αφορούν στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών την γνώση των οποίων ανέλαβε η Ελλάδα με βάση την προαναφερθείσα Ευρωπαϊκή Οδηγία να παρέχει στους μαθητές της Δημόσιας Εκπαίδευσης παραβιάζονται τόσο η Συνταγματική αρχή του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος όσο και η Κοινοτική Οδηγία. Και τούτο διότι :

Α.  Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν αρκείται στον τυπικό χαρακτηρισμό Πρώτης και Δεύτερης Ξένης Γλώσσας για τις Ξένες Γλώσσες που έχει αποφασίσει να διδάσκονται στο σύνολο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά ρυθμίζει με τέτοιο τρόπο  με τις  ανάλογες διατάξεις τη διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο ως προς τη διδασκαλία τους ώστε να μην πληρούται η αρχή της διδασκαλίας και της Δεύτερης Ξένης γλώσσας σε ισότιμη βάση και σε όμοιο αριθμό διδακτικών ωρών από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο ΜΗ παρέχοντας ίσες ευκαιρίες απόκτησης ίδιου επιπέδου γνώσης και εμβάθυνσης με αυτήν που χαρακτηρίζει Πρώτη Ξένη γλώσσα (την Αγγλική).

Β. Ειδικότερα στο  εν λόγω Νομοσχέδιο βάσει των Αναλυτικών Προγραμμάτων που περιέχονται στις διατάξεις που προτείνονται προς ψήφιση από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο ως προς τη διδασκαλία τους,παρέχεται εμφανώς λεόντειος αριθμός διδακτικών ωρών σε μια από τις δύο ξένες γλώσσες (στην προκειμένη περίπτωση τα Αγγλικά ) ο μαθητής τα διδάσκεται από το Νηπιαγωγείο μέχρι ενώ στο Δημοτικό 16 ώρες από την Α’- ΣΤ΄  τάξεις του Δημοτικού Σχολείου) ενώ στη Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (στην προκειμένη περίπτωση τα Γαλλικά) παρέχονται μόνο 4 ώρες διδασκαλίας (Ε΄ και ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου).

Επίσης στη συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 4 του Νομοσχεδίου με τίτλο «Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου όπου στην παρ. 1 αναφέρεται ότι στην Α΄ Ομάδα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων με στοιχείο αζ) Αγγλικά ενώ στη Β΄ Ομάδα με στοιχείο βε) Δεύτερη Ξένη γλώσσα με την εξής διαφοροποίηση:

«Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1 η έως την 15η Ιουνίου»

Για την Αγγλική γλώσσα προβλέπονται ενώ για τη Δεύτερη Ξένη γλώσσα, στην προκειμένη περίπτωση τη Γαλλική γλώσσα,δεν προβλέπονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στην εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου.

Γ.  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Νομοσχέδιο  διαχωρίζει – κατηγοριοποιεί περαιτέρω με μη νόμιμο τρόπο τις δύο Ξένες Γλώσσες παραβιάζοντας το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος ΚΑΙ την προαναφερθείσα Ευρωπαϊκή Ανακοίνωση – Οδηγία υποχρέωσης ισότιμης διδασκαλίας (1+2 ξένες γλώσσες ) καθώς στερεί τη  δυνατότητα απόκτησης ΔΩΡΕΑΝ όμοιου επιπέδου γνώσεων από τους μαθητές της Δημόσιας Εκπαίδευσης ισότιμα και των ΔΥΟ Ξένων Γλωσσών.

Παράλληλα με την μη ισότιμη μεταχείριση της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας που προκύπτει βάσει των αναλυτικών προγραμμάτων ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης που περιέχονται στις διατάξεις του προς ψήφιση Νομοσχεδίου θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι εξαιτίας των προαναφερθέντων προς ψήφιση διατάξεων δεν παρέχεται η δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης του  υπάρχοντος διορισμένου και μισθοδοτούμενου εκπαιδευτικού προσωπικού για την παροχή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου, της διδασκαλίας της Γαλλικής  γλώσσας η οποία αποτελεί την επίσημη γλώσσα 200.000.000 ανθρώπων, με παρουσία και στις πέντε Ηπείρους.

Για τον Έλληνα μαθητή, η τάση η οποία διαμορφώνεται  για το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης απαιτεί το αντίθετο. Η σημερινή ανεπαρκής και αποσπασματική διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας θα έχει ως αποτέλεσμα αυτός να υστερεί σε σχέση με τους Ευρωπαίους μαθητέςέχοντας ελλιπή γνώση μιας ευρέως ομιλούμενης ευρωπαϊκής γλώσσας, στην προκειμένη περίπτωση της Γαλλικής γλώσσας, τη στιγμή που στην πλειοψηφία τους οι οικογένειες δεν έχουν την οικονομική ούτε τη χρονική δυνατότητα να καλύπτουν εξωσχολικά την παροχή του συγκεκριμένου εφοδίου στα τέκνα τους.

Δ.  Στα πλαίσια ίσης μεταχείρισης όμοιων καταστάσεων ( διδασκαλία  δύο Ξένων Γλωσσών στη Δημόσια Εκπαίδευση), που επιβάλλεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος και των αρχών της χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών η Πολιτεία, εν προκειμένω το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκή Ανακοίνωση – Οδηγία υποχρέωσης ισότιμης διδασκαλίας (1+2 ξένες γλώσσες ), είναι αναγκαίο να πάψει σταδιακά η πρόσκτηση γνώσεων  διαφορετικού επιπέδου στην μια από τις δύο ξένες γλώσσες που διδάσκονται στη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος  κατά τρόπο ώστε να συνδέεται η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη διδασκαλία της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρέχονταςευκαιρίες στην απόκτηση όμοιου επιπέδου γνώσης ΔΥΟ Ξένων Γλωσσών εκτός της μητρικής γλώσσας αλλά και με την δυνατότητα απόκτησηςτου Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ανάλογου επιπέδου,προβλέποντας τα παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

–       Αύξηση των ωρών της διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας με γενικευμένη εισαγωγή του μαθήματος  στην  Δ’ Δημοτικού (2 ώρες) στο ΣΥΝΟΛΟ των Δημοτικών Σχολείων της Ελλάδας έτσι ώστε να παρέχεται ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ αναγκαίος  αριθμός ωρών (Δ΄ τάξη 2 ώρες, Ε΄ τάξη 2 ώρες και ΣΤ΄ τάξη 2 ώρες: Συνολικά  6 ώρες).

–       Εισαγωγή της Γαλλικής γλώσσας (2-4 ώρες εβδομαδιαίως) και στο ολοήμερο πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές του Δημόσιου Σχολείου της εμβάθυνσης στην εκμάθηση της.

–       Πιλοτική εισαγωγή,(σε πρώτη φάση), της Γαλλικής  γλώσσας  στο Νηπιαγωγείο και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του  Δημοτικού.

–       Θα πρέπει να προστεθεί διάταξη ώστε ο αριθμός των τμημάτων της Β’ Ξένης γλώσσας να  μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξηςγια να καθιστά εφικτή  την παράλληλη διδασκαλία των δύο ξένων γλωσσών (Γαλλικής – Γερμανικής.,

–       Η ύπαρξη τέτοιας Διάταξης στο εν λόγω Νομοσχέδιο είναι προφανές ότι δημιουργεί καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας και εμβάθυνσης στην εκμάθηση της Ξένης γλώσσας και οι μαθητές να διδάσκονται τη γλώσσα που επιθυμούν.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

–       Επαναφορά της τρίωρης διδασκαλίας της  Δεύτερης  Ξένης Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου  ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές του Δημόσιου Σχολείου της  περαιτέρω εμβάθυνσης στην εκμάθηση της γλώσσας και στην εν λόγω βαθμίδα αλλά  και της απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1.

–       Ένταξη της  Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Ομάδα Α′ μαθημάτων τα οποία εξετάζονται γραπτά στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις κάθε τάξης  σταπλαίσια της  ισότιμης διδασκαλίας γνώσης δύο Ξένων Γλωσσών στους μαθητές του Δημόσιου Σχολείου εκτός της μητρικής γλώσσας.

–       Θα πρέπει να προστεθεί διάταξη ώστε ο αριθμός των τμημάτων της Β’ Ξένης γλώσσας να  μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξηςγια να καθιστά εφικτή  την παράλληλη διδασκαλία των δύο ξένων γλωσσών (Γαλλικής – Γερμανικής), σε συνέχεια της διδασκαλίας τους στο Δημοτικό ώστε να είναι δυνατή η  απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1.

–       Η ύπαρξη τέτοιας Διάταξης στο εν λόγω Νομοσχέδιο είναι προφανές ότι δημιουργεί καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας και εμβάθυνσης στην εκμάθηση της Ξένης γλώσσας και οι μαθητές να διδάσκονται τη γλώσσα που επιθυμούν χωρίςνα αναγκάζονται  να κάνουν  έναρξη εκμάθησης μιας άλλης ξένης γλώσσας από αυτήν που έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό.

ΛΥΚΕΙΟ

Δεδομένου ότι σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας κ. Νίκης Κεραμέως «για την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου θα τεθεί, ως προϋπόθεση  στους μαθητές-ξεκινώντας από την Α’ Λυκείου το Σεπτέμβριο- , εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών τάξεων του Λυκείου,  και η κατοχή ενός αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού    Γλωσσομάθειας» και ότι «Θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές -εφόσον το επιθυμούν – να το αποκτήσουν δωρεάν μέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», είναι αναγκαία τα παρακάτω :

–       Υποχρεωτική διδασκαλία της  Γαλλικής γλώσσας και στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου σε συνέχεια επαύξησης  των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο Γυμνάσιο.

 –       Η συμπερίληψη – επαναφορά της Γαλλικής γλώσσας και  στα μαθήματα επιλογής του Λυκείου για τους μαθητές οι οποίοι διδάσκονται άλλη ξένη γλώσσα.

Για όλα τα παραπάνω κατατέθηκαν σχετικά αναλυτικά υπομνήματα για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο τα οποία κοινοποιήθηκαν και στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και έλαβαν αρ. πρωτ. 51837/6-7-2020.

 Ε.  Το Υπουργείο Παιδείας αφού προγραμμάτισε, προσδιόρισε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας αλλά και καθόρισε τον αριθμό του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη τουςστις κατά τόπους Διευθύνσεις στα πλαίσια, προφανώς, σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πολιτικής και προχώρησε τόσο στον αναγκαίο διορισμό εκπαιδευτικών, με πρόβλεψη της μισθοδοσίας τους μέσω συγκεκριμένου κωδικού του Προϋπολογισμού, όσο και στη σύσταση των αναγκαίων οργανικών θέσεων στις σχολικές μονάδες των  κατά τόπους Διευθύνσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Οι οργανικές που συστήθηκαν θα πρέπει να καθορίζουν και την έκταση διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση βελτιστοποιώντας την αξιοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού προσωπικού προς όφελος των μαθητών σύμφωνα και με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ανακοίνωση – οδηγία (COM(2008)566 / 2008).

Υφίσταται άλλωστε τόσο ηθικά όσο και νομικά, ( διατάξεις περί προσβολής του Α.Κ. περί προσβολής της προσωπικότητας), το δικαίωμα ΟΛΩΝ των καθηγητών Γαλλικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας αλλά και η υποχρέωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. να παράσχει τη δυνατότητα στους πρώτους να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο διορίστηκαν και για το οποίο μισθοδοτούνται μέσω συγκεκριμένου κωδικού του Προϋπολογισμού.

Ως ειδικότητα διεκδικούμε ΟΛΕΣ οι θέσεις εργασίας μας – οργανικές ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ σε σχέση με το γνωστικό μας αντικείμενο.

Δεν είναι δυνατόν να επανακαθορίζεται ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ η έκταση διδασκαλίας και η υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων από τους μαθητές! (Βλέπε αναλυτικότερα :ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   γνωστικό αντικείμενο για το οποίο διορίστηκαν https://www.aplf.gr/-n-356.html?fbclid=IwAR0VaCNCZzKoDiaTpsi-B6JKKNRY4fxBQlfhRZMk-sJuoqe9o2292N6jreI ), το οποίο κατατέθηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. κατ’ αρχήν στις 9-8-2018 και επανακατατέθηκε στις 9 -8-2019 και έλαβε αρ. πρωτ. 127104/9-8-2019.

ΣΤ.  Στην ομιλία της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στις  01-06-20 Συζήτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου:  «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής :

«Όπως είχαμε δεσμευθεί, προχωρούμε με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου (βασισμένη στο τρίπτυχο «Προγραμματισμός –Αυτοαξιολόγηση – Εξωτερική Αξιολόγηση»)»….

«Και ξεκινάει το επόμενο διάστημα και η διαδικασία σύνταξης του πλαισίου για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών».

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

  • Σχετικά  με την πρόθεση του Υπουργείου για αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, τα προγράμματα επιμόρφωσης και αξιολόγησης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι εκπρόσωποι των Συλλόγων εξέφρασαν τις σοβαρές επιφυλάξεις τους ως προς τον τρόπο υλοποίησής τους και τη σκοπιμότητα τους.
  • Σχετικά με την πρόθεση αξιολόγησης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών Γαλλικής γλώσσας τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επισημάνθηκε από την πλευρά των Συλλόγων  ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αξιολόγηση των εν λόγω εκπαιδευτικών  όταν οι εκπαιδευτικοί Γαλλικής γλώσσας  κατά τρόπο αντιδεοντολογικό και αντιεκπαιδευτικό καλούνται, ( όπως προαναφέρθηκε ) :

α) να παράσχουν υπηρεσία  σε αντικείμενα εκτός του διδακτικού αντικειμένου για το οποίο διορίστηκαν, τοποθετήθηκαν, μισθοδοτούνται και κατέχουν οργανική θέση εκπαιδευτικού είτε για την συμπλήρωση είτε ακόμη και την κάλυψη ολόκληρου του Υποχρεωτικού Διδακτικού Ωραρίου που αντιστοιχεί στον κάθε ένα προκειμένου να καλύψουν κενά που διαμορφώνονται στα ωρολόγια προγράμματα (ευέλικτη ζώνη, ολοήμερο, γραμματειακήυποστήριξησχολικών μονάδων κλπ.), χωρίς πολλές φορές να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο για το οποίο διορίστηκαν και μισθοδοτούνται, απαξιώνοντας τους ως επιστήμονες στα μάτια των συναδέλφων τους στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο μεταξύ των άλλων και εξαιτίας υποχρεωτικά προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού μαθητών ή της αρχής της πλειοψηφίας των μαθητών ως προς τη διδασκαλία της Β΄ Ξένης γλώσσας κάτι το οποίο ΔΕΝ προβλέπεται για κανένα άλλο γνωστικό αντικείμενο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

β) να διδάσκουν σε υπεράριθμα τμήματα (ενώ η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της ξένης γλώσσας απαιτεί ολιγομελή τμήματα),

γ) να συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε πολλές σχολικές μονάδες  (4 ή 5) μετακινούμενοι  από σχολική σε σχολική μονάδα ακόμη και στη διάρκεια δεκάλεπτων διαλειμμάτων.

Άλλωστε το τελευταίο δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες διότι η συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου σε πολλές σχολικές μονάδες ενέχει επιπρόσθετα το μειονέκτημα του διαφορετικού επιπέδου μαθητών ανά σχολική μονάδα και διασπά το ενιαίο της κρίσεως – αξιολόγησης του παρεχόμενου έργου του εκπαιδευτικού της Γαλλικής γλώσσας.

Οι διατάξεις του Νομοσχεδίου για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας  αναφέρονται «στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου». Μια αποτίμηση όμως της βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου είναι προφανώς αποτέλεσμα της ατομικής συμβολής κάθε εκπαιδευτικού  κάθε ειδικότητας στην παροχή εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με το γνωστικό του αντικείμενο σε κάθε σχολική μονάδα.

Επειδή όσα σχετικά αναφέρθηκαν παραπάνω αναλυτικά  ως προς τις συνθήκες παροχής υπηρεσίας στο γνωστικό τους αντικείμενο εκ των πραγμάτων θέτουν τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής γλώσσας σε μειονεκτική θέση, ως προς τη συμβολή τους στη « βελτίωση ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου» και την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας τονίσαμε ότι αυτό είναι αναγκαίο να ανατραπεί με την αναμόρφωση   των Αναλυτικών Προγραμμάτων, όπως προπεριγράφηκε, σχετικά με τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

ΔΕΝ « Συνάδει πλήρως με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι έχει να κάνει με την γλωσσομάθεια», η ακολουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ως προς τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το Υπουργείο Παιδείας διαχρονικά αλλά και με τις υπό ψήφιση σχετικές διατάξεις του Νομοσχεδίου, διαχωρίζει – κατηγοριοποιεί με μη νόμιμο τρόπο τις διδασκόμενες  Ξένες Γλώσσες στις δύο βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης θεσπίζοντας μη ισότιμη μεταχείριση της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, ( Γαλλικά –  Γερμανικά ), όπως προκύπτει βάσει των αναλυτικών προγραμμάτων ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης, παρά την περί του αντιθέτου υποχρέωση που έχειέναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χαρακτηριστικά τον Μάϊο του 2009 στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ. 52/608/57286/Γ1/20–05–2009 ( «Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία»),  αναφέρεται ότι «η διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της ευρωπαϊκής γλωσσικής πολιτικής, που προωθεί τη γλωσσική πολυμορφία και την εκμάθηση των γλωσσών, ως προϋπόθεση για να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες, που θα συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη και κυρίως στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη του κάθε πολίτη». Επίσης, γίνεται σαφής η πρόθεση το Υπουργείου να συνεχιστεί η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς τονίζεται ότι «η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο συνέβαλε στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης οριοθετώντας εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες που παρατηρούνται στη συγκεκριμένη βαθμίδα».

Επέβαλε την επιλογή μεταξύ της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας ως διδασκόμενης Β΄Ξένης Γλώσσας χωρίς ταυτόχρονα να διασφαλίσει την πλήρη αξιοποίηση για  παροχή υπηρεσίας στο γνωστικό – διδακτικό αντικείμενο τους  ως προς το πλήρες Υποχρεωτικό Διδακτικό Ωράριο τους σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία ( Για την Πρωτοβάθμια 21-24 ώρες και για τη Δευτεροβάθμια και 18-21  ώρες την εβδομάδα) τους ήδη διορισμένους και  μισθοδοτούμενους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής γλώσσας από το Ελληνικό Κράτος.

Ως εκ τούτου ως ειδικότητα  ΠΕ05  θεωρούμε  ότι  εξυπηρετείται το «δημόσιο συμφέρον» όταν ΟΛΕΣ οι θέσεις εργασίας – οργανικές των εκπαιδευτικών της Γαλλικής γλώσσας «ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» υπό την έννοια ότι θα διασφαλίζεται η δυνατότητα  ΣΤΑΘΕΡΑ παροχής, από όσους τις κατέχουν, έργου σε σχέση με το γνωστικό μας αντικείμενο σε ΟΛΕΣ τις σχολικές μονάδες που απαρτίζουν την ομάδα η οποία εξ αρχής έχει οριστεί για την συμπλήρωση του Υποχρεωτικού Διδακτικού Ωραρίου που αναλογεί στον κάθε εκπαιδευτικό, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα ΔΕΝ είναι εφικτό εξαιτίας της εφαρμογής των Αποφάσεων και των Εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ. !!!

Θα πρέπει  το Υ.ΠΑΙ.Θ να  διαμορφώσει το περιεχόμενο των Διατάξεων του Νομοσχεδίου με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εν προκειμένω τη Γαλλική γλώσσα σε σχέση με την Πρώτη Ξένη Γλώσσα (Αγγλική), στα πλαίσια της ανακοίνωσης – οδηγίας (COM(2008)566 / 2008) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους λόγους αυτούς και όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να λάβετε υπόψη τις σχετικές προτάσεις ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης, όπως αναφέρονται παραπάνω, που κατατέθηκαν από την πλευρά των  Συλλόγων μας  εγκαίρως τόσο κατά τη δημόσια διαβούλευση όσο και στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και τη Διαρκή Επιτροπή Σας κατά την εξέταση και  επεξεργασία του νομοσχεδίου:  «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» που σας υποβλήθηκε  όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ