3η Φάση Αποσπάσεων και Ανακλήσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) για το Σχολικό Έτος 2020-2021

Οι αποσπάσεις σε μορφή pdf 

Οι ανακλήσεις σε μορφή pdf

www.minedu.gov.gr