ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 7, 8 ΚΑΙ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.) μετά τη μεγάλη ζήτηση του 1ου κύκλου σεμιναρίων, διοργανώνει 2ο κύκλο σεμιναρίων εξ αποστάσεως στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18.00–20.00, με στόχο την επανάληψη της ύλης του Β1 επιπέδου ΤΠΕ, προκειμένου να βοηθήσει τους συναδέλφους να ανταπεξέλθουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καθηγητές γαλλικών, καθηγητές όλων των ειδικοτήτων καθώς και νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και φοιτητές, που το επιθυμούν. Οι συμμετέχοντες  μπορούν να παρακολουθήσουν και τα τρία σεμινάρια. Οι επιμορφωτές θα εισηγηθούν αφιλοκερδώς τα σεμινάρια, τα οποία ζήτησαν να είναι ανοικτά σε όλους, ωστόσο, ο Σύλλογος ζητά το ποσό των 10 ευρώ προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα έξοδα διοργάνωσης (αποστολή βεβαιώσεων, αποδείξεων, λογισμικού κτλ.).Το ποσό το οποίο θα κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα στον αρ. λογαριασμού 131/296053-28 στην επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ. (IBAN: GR 5101101310000013129605328) έως την 1/12/2020 (εάν υπάρχουν ακόμη θέσεις)και η απόδειξη θα πρέπει να σκαναριστεί και να αποσταλεί μαζί με την αίτηση εγγραφής (σε μορφή word)  στο μέιλ του Συλλόγου info@pasykaga.gr .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αναγράφεται στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Στους εγγεγραμμένους θα δοθεί εγκαίρως  link στο οποίο θα μπουν την καθορισμένη ώρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα, 07/12/2020:Εισηγήτρια: Χρ. Φωτοπούλου,  ΠΕ02, επιμορφώτρια  Β επιπέδου ΤΠΕ

Τρίτη, 8/12/2020:Εισηγητής: Παν. Χαρατζόπουλος,  ΠΕ04.01, επιμορφωτής Β επιπέδου ΤΠΕ

Τετάρτη, 9/12/2020 :Εισηγήτρια: Χρ. Οικονόμου, ΠΕ70, επιμορφώτρια Β επιπέδου ΤΠΕ

ΦΟΡΜΑ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΠΕ ΣΤΙΣ

7, 8 ΚΑΙ 9 /12/2020

ΕΠΩΝΥΜΟ :       …………………………                                        ΟΝΟΜΑ: …………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός………………………………….                       Τ.Κ……………… Πόλη………………………        ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ………………………       

EMAIL: ………………………………………………..                ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ .……

Για το Δ.Σ.

           Η Πρόεδρος                                  Η Γραμματέας

       Ε. Κουτσουδάκη                                         Α. Καλουπάκη