Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση:

πραγματικότητα, προκλήσεις και προοπτικές

Τα 1o, 5o και 6o ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής συνδιοργανώνουν επιμορφωτική διημερίδα με τίτλο:
«Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση: Πραγματικότητα, προκλήσεις και προοπτικές»

  Η διημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 9 & 10 Απριλίου 2021 και θα συμπεριλαμβάνει κεντρικές ομιλίες, εισηγήσεις και εργαστήρια. Σκοπός της διημερίδας είναι να αναδειχθεί η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία ως μέθοδος και πρακτική διερεύνησης των δυνατών διδακτικών εκδοχών.
Την επιμορφωτική διημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Παρακαλείστε για την εγγραφή σας και την επιλογή των εργαστηρίων στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/i8uyxJjfSda5e4k68

​Η φόρμα θα παραμείνει ενεργή έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, μέχρι 14:00.

Για την παρακολούθηση των εργαστηρίων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις κεντρικές ομιλίες της διημερίδας και στοYouTube.

Στις/στους συναδέλφους, που θα συμμετάσχουν, θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα της διημερίδας:  https://differentiatedinst.wixsite.com/pekes156

https://differentiatedinst.wixsite.com/pekes156

Αν η σχολική τάξη αποτελεί το έδαφος όπου αναπτύσσεται το δέντρο της μαθητικής γνώσης, τότε οι αρχές και η φιλοσοφία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας αποτελούν τις ρίζες που το στηρίζουν και το τροφοδοτούν. Η εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας ξεκινά τη στιγμή που ο/η εκπαιδευτικός μπαίνει στην τάξη και για πρώτη φορά συνειδητοποιεί ότι, για να καταστεί η διδασκαλία αποτελεσματική, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, της κάθε μαθήτριας ξεχωριστά. Η συνειδητοποίηση αυτή καθιστά πολύτιμη τη διαφορετικότητα του μαθητικού δυναμικού της τάξης, ανεξάρτητα από βαθμίδα εκπαίδευσης, γνωστικό αντικείμενο, εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, η αναγνώριση αυτής της ανάγκης προσκαλεί την εκπαιδευτική κοινότητα σε επιδέξιες και ευέλικτες αλλαγές και προσαρμογές της διδασκαλίας αναφορικά με το περιεχόμενο της μάθησης, τη μαθησιακή διαδικασία και τα τελικά μαθησιακά προϊόντα τα οποία αναμένονται από κάθε μαθητή/τρια. Η εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας αποτελεί μια απαιτητική και άοκνη διαδικασία. Εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας κάθε εκπαιδευτικού μέσα από την πρακτική εφαρμογή της. Τέλος, η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία συνυφαίνεται με την καλλιέργεια νέων διδακτικών δεξιοτήτων και στρατηγικών αλλά και με την πρόοδο όλο και περισσότερων μαθητών/τριών, ικανών να μαθαίνουν, να κατανοούν και να ενεργούν ποικιλότροπα σε σχέση με το κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, επιδιωκόμενοι στόχοι της επιμορφωτικής διημερίδας «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Προοπτικές» είναι:

• η ευαισθητοποίηση και η ενθάρρυνση εφαρμογής της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων,

• η βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση της φιλοσοφίας, των  αρχών αλλά και προκλήσεων της Διαφοροποιημένης  Διδασκαλίας,

• η απόκτηση περισσότερων γνώσεων, στρατηγικών και εργαλείων τα οποία θα διευκολύνουν την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι διδακτικές προκλήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού γίγνεσθαι.