Διάλεξη για τη σκηνοθετική προσέγγιση του έργου “Θείο Δράμα” (2014-2016)

Το ΙνστιτούτοΙστορικώνΕρευνώντουΕθνικούΙδρύματοςΕρευνών,στο πλαίσιοτουέργου «ΠαραστατικότηταστηνΎστερηΑρχαιότητακαιτοΒυζάντιο»(Performance in Late Antiquity and Byzantium) διοργανώνει ανοιχτή διαδικτυακή διάλεξη

Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/84287763430?pwd=NXZlcUVaZGg2bGdrTEJpSFRVTHhwUT09Meeting ID: 842 8776 3430 Passcode: 850921

Μέλος ΕΕΠ Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πατρών ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ info: Δρ Νίκη Τσιρώνη 6932421060niki.tsironi@gmail.com & tsironi@eie.gr