Διαγωνισμός μετάφρασης για μαθητές Λυκείου «Juvenes Translatores».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
* Βασιλίσσης Σοφίας 2, GR-106 74 ΑΘΗΝΑ
‘ (+30) 210-7272 133

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE) 2018/1725. Αντίστοιχη μεταχείριση επιφυλάσσεται στις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης και τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός νεαρών μεταφραστών και μεταφραστριών της ΕΕ ξεκινά

Αθήνα, 02/09/2021

Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες της ΕΕ μπορούν τώρα να αρχίσουν να εγγράφονται για τον διαγωνισμό Juvenes Translatores, τον ετήσιο διαγωνισμό μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τις 12.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 2 Σεπτεμβρίου, τα σχολεία μπορούν να εγγραφούν διαδικτυακά ώστε οι μαθήτριες και οι μαθητές τους να συναγωνιστούν με συνομηλίκους τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Φέτος, το θέμα των κειμένων που θα κληθούν να μεταφράσουν είναι «Εμπρός στον δρόμο για ένα πιο πράσινο μέλλον!».

Ο κ. Γιοχάνες Χαν, Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, δήλωσε τα εξής: «Στόχος του διαγωνισμού είναι να παρακινήσει τα νέα παιδιά να ενδιαφερθούν για σταδιοδρομία στη μετάφραση και, γενικότερα, να προωθήσει την εκμάθηση γλωσσών. Το θέμα συνάδει με μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία αφορά ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Εκτός από την αντιμετώπιση αυτού του ενδιαφέροντος ζητήματος, σκοπός του διαγωνισμού είναι να φέρει σε επαφή νέα παιδιά, από διαφορετικές χώρες, που τρέφουν αγάπη για τις γλώσσες, να τα ενθαρρύνει και να τα βοηθήσει να ξεπεράσουν τους φραγμούς μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών. Η ικανότητα επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανόησης, ανεξάρτητα από τις διαφορές, είναι ουσιαστικής σημασίας για την άνθηση της ΕΕ.»

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να μεταφράσουν ανάμεσα σε δυο από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ (552 πιθανοί γλωσσικοί συνδυασμοί). Στον περσινό διαγωνισμό χρησιμοποιήθηκαν 150 διαφορετικοί συνδυασμοί.

Η προθεσμία της εγγραφής για τα σχολεία, που είναι το πρώτο από τα δύο στάδια της διαδικασίας, λήγει στις 12.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 20 Οκτωβρίου 2021. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα καλέσει 705 σχολεία στο επόμενο στάδιο. Ο αριθμός των σχολείων που θα συμμετάσχουν από κάθε χώρα θα είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα επιλεγούν τυχαία από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τα επιλεγμένα σχολεία θα προτείνουν κατόπιν έως πέντε μαθητές ή μαθήτριες για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Μπορούν να έχουν οποιαδήποτε εθνικότητα, αλλά όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν γεννηθεί το 2004.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στις 25 Νοεμβρίου 2021 σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία.

Οι νικήτριες και οι νικητές, μία/ένας από κάθε χώρα, θα ανακοινωθούν έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2022.

Εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα κληθούν παραλάβουν τα βραβεία τους την άνοιξη του 2022 σε τελετή στις Βρυξέλλες. Θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν επαγγελματίες μεταφραστές και μεταφράστριες από την Επιτροπή και να μάθουν περισσότερα για τα γλωσσικά επαγγέλματα.

Ιστορικό

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον διαγωνισμό Juvenes Translatores («νεαροί μεταφραστές» στα λατινικά) κάθε χρόνο από το 2007. Προωθεί την εκμάθηση γλωσσών στα σχολεία και δίνει στα νέα παιδιά μια γεύση από το μεταφραστικό επάγγελμα. Στον διαγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλα τα επιλεγμένα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ, μπορούν να λάβουν μέρος 17χρονοι/-ες μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο διαγωνισμός ενέπνευσε και ενθάρρυνε ορισμένα από τα παιδιά που συμμετείχαν να ακολουθήσουν γλωσσικές σπουδές στο πανεπιστήμιο και να γίνουν επαγγελματίες μεταφράστριες και μεταφραστές. Δίνει επίσης την ευκαιρία να αναδειχθεί η πλούσια γλωσσική πολυμορφία της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δικτυακός τόπος του διαγωνισμού Juvenes Translatores

Η σελίδα του διαγωνισμού Juvenes Translatores στο Facebook

Ακολουθήστε τη μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Twitter: @translatores

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ;
Μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που γεννήθηκαν το 2004

ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;
Κάθε χρόνο από το 2007 μέχρι σήμερα, η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον διαγωνισμό Juvenes Translatores σε σχολεία όλης της Ευρώπης. Ο διαγωνισμός προσφέρει
στους νέους την ευκαιρία να πάρουν μια γεύση από τη διαδικασία της μετάφρασης, τους ενθαρρύνει να μάθουν ξένες γλώσσες και μπορεί να εμπνεύσει κάποιους από αυτούς να ακολουθήσουν το μεταφραστικό
επάγγελμα. Κάθε χρόνο συμμετέχουν γύρω στους 3.000 μαθητές και μαθήτριες από σχεδόν 700 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΠΟΤΕ;
Πριν από τον διαγωνισμό
Τα σχολεία πρέπει να εγγραφούν στον ιστότοπο Juvenes Translatores από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2021.
Τα σχολεία θα επιλεγούν τυχαία. Ο αριθμός των σχολείων κάθε χώρας που μπορούν να συμμετάσχουν εξαρτάται από τον αριθμό των εδρών που η χώρα αυτή έχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ημέρα του διαγωνισμού (25 Νοεμβρίου 2021)
Την ίδια ημέρα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, μαθητές και μαθήτριες θα μεταφράσουν ένα κείμενο επιτηρούμενοι από τους καθηγητές τους.
Μετά τον διαγωνισμό: τελετή βράβευσης στις Βρυξέλλες (αρχές του 2022)
Μεταφραστές και μεταφράστριες της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης θα βαθμολογήσουν τις μεταφράσεις
και θα επιλέξουν την καλύτερη μετάφραση από κάθε χώρα της ΕΕ. Οι 27 νικητές και νικήτριες θα βραβευτούν με ένα τριήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες (εφόσον το επιτρέπει η υγειονομική κατάσταση) και θα λάβουν από ένα έπαθλο.

ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΙΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ;
Από και προς οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα λάβουν ένα κείμενο στη γλώσσα
της επιλογής τους και θα το μεταφράσουν σε μια άλλη γλώσσα της επιλογής τους