ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΚΑΓΑ

Δήμα Αλεξάνδρα

Καλουπάκη Αννα

Κουτσουδάκη Ευαγγελία (Εντζη)

Κωνσταντινίδη Αναστασία

Μποζονέλου Σοφία

Σαμαλτάνος Λουκάς

Σωτηράκη Νικολέτα (Νινέτα)

Χάλαρη Ιωάννα- Ηδύλη