Μαθητικός Διαγωνισμός Ορθογραφίας στα Γαλλικά “Dictée Lavalloise”

Το ΓΕΛ Πολυγύρου Χαλκιδικής προσκαλεί μαθητές και μαθήτριες Γ Γυμνασίου και Λυκείου που έχουν επίπεδο ίσο ή μεγαλύτερο του Β1 να λάβουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό ορθογραφίας στα γαλλικά « Dictée Lavalloise 2021 ».

Η « Dictée Lavalloise » – «Διαγωνισμός Ορθογραφίας της πόλης Λαβάλ»- αποτελεί ένα θεσμό που εδραιώθηκε από το 2003 μεταξύ της πόλης του Λαβάλ Γαλλίας και των αδελφοποιημένων πόλεων Québec του Καναδά, Garango της Μπουρκίνα-Φάσο, Suceava της Ρουμανίας και Lovetch της Βουλγαρίας.

Η πόλη μας, ο Πολύγυρος ανήκει σε αυτό το δίκτυο των αδελφοποιημένων πόλεων καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και ο Δήμος Λαβάλ Γαλλίας έχουν υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τη γαλλοφωνία, να δώσουμε ευκαιρίες στους μαθητές μας να εξασκήσουν τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα και να συμμετέχουν σε μια διακρατική και πολυπολιτισμική διοργάνωση.

O μαθητικός διαγωνισμός ορθογραφίας στα γαλλικά « Dictée Lavalloise »  είναι λάβει έγκριση του ΙΕΠ και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 από το ΓΕΛ Πολυγύρου, υπό την αιγίδα της ΠΕ Χαλκιδικής και με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, της επιτροπής αδελφοποίησης Λαβάλ-Ελλάς του Δήμου Λαβάλ Γαλλίας και του Συλλόγου καθηγητών γαλλικής γλώσσας APLF-DU. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ασύγχρονα από την ασφάλεια του προσωπικού χώρου των συμμετεχόντων σε καθορισμένη χρονική στιγμή.

Οι υποψήφιοι με την εγγραφή τους θα λάβουν κωδικούς προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα και εξοικειωθούν με τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Το κείμενο στο οποίο θα διαγωνιστούν θα είναι απόσπασμα λογοτεχνικού έργου που θα επιλεγεί από την επιστημονική επιτροπή του διαγωνισμού.

  • Κάθε διαγωνιζόμενος θα λάβει ταχυδρομικώς, μέσω του σχολείου του, βεβαίωση συμμετοχής και αναμνηστικό δώρο με τη φροντίδα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.
  • Κάθε σχολείο του οποίου οι μαθητές συμμετέχουν θα λάβει ταχυδρομικώς, βεβαίωση συμμετοχής και αναμνηστικό δώρο με τη φροντίδα της επιτροπής αδελφοποίησης LAVAL-GRECE του Δήμου Λαβάλ Γαλλίας.
  • Οι πέντε διαγωνιζόμενοι με τα καλύτερα γραπτά (λιγότερες ή καθόλου μονάδες ποινής) θα βραβευτούν και θα λάβουν από ένα Λεξικό της Γαλλικής Γλώσσας από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης σε ειδική διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των εορτασμών του μήνα της γαλλοφωνίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των επαναλήψεων που χρειάστηκε ο διαγωνιζόμενος και ο συνολικός χρόνος που του χρειάστηκε για την ολοκλήρωση της ορθογραφίας.

Δηλώσεις συμμετοχής στο σύνδεσμο που ακολουθεί, έως 05 Δεκεμβρίου 2021.

https://forms.gle/KHBrfMwL6VJxoAdM6

Όροι του Διαγωνισμού:

  1. Όλες οι λέξεις της ορθογραφίας εμφανίζονται στο λεξικό LAROUSSE.Η ορθογραφία εκφωνείται μέσα από την πλατφόρμα edpuzzle. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα μπουν με προσωπικούς κωδικούς που θα τους χορηγηθούν στην πλατφόρμα edpuzzle.com, στην καθορισμένη ημερομηνία και από την ασφάλεια του προσωπικού τους χώρου, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη βιντεοσκοπημένη υπαγόρευση της ορθογραφίας και να πληκτρολογήσουν τις απαντήσεις τους. Η ορθογραφία θα είναι αναρτημένη για 4 ώρες (από τις 10:00 έως τις 14:00) και κάθε διαγωνιζόμενος/η θα έχει το δικαίωμα μιας υποβολής.
  2. Τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων καλύπτονται προκειμένου να αξιολογηθούν.
  3. Κάθε διαγωνιζόμενος όταν ολοκληρώσει τις απαντήσεις του, εξέρχεται από την πλατφόρμα που πραγματοποιείται ο διαγωνισμός και δεν έχει τη δυνατότητα να επανέλθει για να επεξεργαστεί τις απαντήσεις του.
  4. Στο τέλος της διαδικασίας κάθε διαγωνιζόμενος θα λάβει ένα αντίγραφο του κειμένου της ορθογραφίας στην οποία διαγωνίστηκε μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης.
  5. Η οργανωτική επιτροπή παραδίδει τα γραπτά στην επιτροπή αξιολόγησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης των γραπτών  έχει οριστεί ως εξής:

-Μία μονάδα ποινής για κάθε ορθογραφικό λάθος ή παράλειψης λέξης (πολλά λάθη στην ίδια λέξη δεν προσμετρώνται)

-Μισή μονάδα ποινής για κάθε παράλειψη τόνου, αποστρόφου ή παύλας.

-Η μη χρήση κεφαλαίου γράμματος δεν προσμετράται.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Προκειμένου να λάβουμε ανατροφοδότηση τόσο για το περιεχόμενο όσο και για την οργάνωση του διαγωνισμού, προβλέπονται διαδικασίες αξιολόγησής του μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο θα συμπληρώνεται από τους/τις μαθητές/-ήτριες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Χριστίνα Χατζηπαντελή, καθηγήτρια ΠΕ05 του ΓΕΛ Πολυγύρου: xpanteli@gmail.com