Επιστολή διαμαρτυρίας στον ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διαβάστε την επιστολή διαμαρτυρίας του ΠΑΣΥΚΑΓΑ, του επιστημονικού και συνδικαλιστικού, μη κερδοσκοπικού και πολιτικά ανεξάρτητου Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου.