Γίνομαι μέλος του ΠΑΣΥΚΑΓΑ για το 2022

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι πανελλαδικά όλοι οι κάτοχοι πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που είναι πτυχιούχοι Ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, ισότιμων με τα Ελληνικά, που εργάζονται στην ιδιωτική ή τη δημόσια εκπαίδευση (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) και γενικότερα εργαζόμενοι στον ευρύτερο ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Η ετήσια συνδρομή για τα μέλη για το 2022 είναι 20€

Ειδικά μέλη, χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι αλλά μόνο με δικαίωμα συμμετοχής στις ημερίδες επιμόρφωσης του Συλλόγου μπορούν να καθίστανται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) των τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των πανεπιστημίων εσωτερικού και εξωτερικού. 

Η ετήσια συνδρομή για τα ειδικά μέλη για το 2022 είναι 15€

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. είναι επιστημονικός και συνδικαλιστικός, μη κερδοσκοπικός και πολιτικά ανεξάρτητος Σύλλογος.

Έχει έδρα την Αθήνα και εκπροσωπεί τα μέλη του σε όλη την Ελλάδα.