Κοινή ανακοίνωση των Κοσμητόρων των Φιλοσοφικών Σχολών ΕΚΠΑ και ΑΠΘ, για το νέο ακαδημαϊκό χάρτη

Διαβάστε την κοινή ανακοίνωση των Κοσμητόρων των Φιλοσοφικών Σχολών ΕΚΠΑ και ΑΠΘ.