6 καλοί λόγοι γιανα μάθω γαλλικά

 

  1. Τα γαλλικά είναι η 2η δημοφιλέστερη ξένη γλώσσα στον κόσμο
  2. Τα γαλλικά είναι η 3η γλώσσα επικοινωνίας των επιχειρήσεων στον κόσμο
  3. 29 χώρες έχουν τα γαλλικά ως επίσημη γλώσσα
  4. 274 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν γαλλικά σε όλο τον κόσμο
  5. Τα γαλλικά δίνουν πρόσβαση σε 800 γαλλόφωνα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας
  6. Τα γαλλικά ανοίγουν επαγγελματικούς ορίζοντες στις διεθνείς σχέσεις, στη βιομηχανία, στον τουρισμό, τη νομική και την έρευνα..