Μέλη Δ.Σ.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ευαγγελία Κουτσουδάκη
Τηλ. 6937353626
entzikoutsoudaki@gmail.com
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αλεξάνδρα Δήμα
Τηλ. 6937353624
info@pasykaga.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νινέτα (Νικολέτα) Σωτηράκη
info@pasykaga.gr
ΤΑΜΙΑΣ Ιωάννα-Ηδύλη Χάλαρη
info@pasykaga.gr
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λουκάς Σαμαλτάνος
info@pasykaga.gr
ΜΕΛΟΣ Σοφία Μποζονέλου
info@pasykaga.gr
ΜΕΛΟΣ Άννα Καλουπάκη
info@pasykaga.gr
ΜΕΛΟΣ Αναστασία Κωνσταντινίδη
info@pasykaga.gr
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Στέφανος Α.Τσιμσίρης
Σκουφά 33 – Αθήνα 10673
Τηλ/Fax: 210 36 33 135
Κιν: 6932 21 71 51
e-mail: tsimsiri@yahoo.gr