ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΡΙΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Άποψη μας είναι ότι η γρήγορη λύση σήμερα είναι καλύτερη από μία πιθανή μελλοντική άλλη λύση.
Η εκκρεμότητα και τα κενά νόμου και διαδικασίας συντείνουν ως προς την αβεβαιότητα.
Από τις επαφές μας στο Υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι στον προγραμματισμό τους είναι να δοθεί διοικητική , σύννομη λύση με την απόδοση οργανικών στις αρχές του καλοκαιριού.
Το στοιχείο των χρονικών καθυστερήσεων και παλινωδιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, πριν προβείτε σε οπιαδήποτε ένσταση. Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο, έχετε πέντε ημέρες μετά τα αποτελέσματα, να καταθέσετε ένσταση σχετικά με την προσμέτρηση των μορίων σας.
Με εκτίμηση Το ΔΣ του ΠΑ.ΣΥΚΑ.ΓΑ