ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Παρακαλείσθε όσοι επιθυμείτε να θέσετε υποψηφιότητα για μέλος του ΔΣ του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. να καταθέσετε ηλεκτρονικά, στο e-mail του Συλλόγου (info@pasykaga.gr) την αίτησή σας, ως τις 04 Μαρτίου 2020. 

Καλό θα ήταν η αίτησή σας να συνοδεύεται από σύντομο σημείωμα το οποίο θα αναρτηθεί μέσα Μαρτίου  στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.pasykaga.gr) και στο οποίο θα εκθέτετε στα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. τις απόψεις και τις δράσεις που προτίθεστε να υλοποιήσετε ως μέλος του ΔΣ για τον κλάδο. Όλες οι υποψηφιότητες θα αναρτηθούν ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υποψηφιότητά σας θα πρέπει να κατατεθεί έγκαιρα λόγω και της δυνατότητας ανάδειξης νέου ΔΣ, εκτός από την επί τόπου ψηφοφορία και με ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου και εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι κάτοχοι πτυχίου Γαλλικής Φιλολογίας Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων που εργάζονται ως καθηγητές Γαλλικής στη Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση καθώς και στα Φροντιστήρια.
Το ΔΣ του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ