Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Η σχετική εγκύκλιος των Δημοτικών Σχολείων σε μορφή pdf

Η σχετική εγκύκλιος των Νηπιαγωγείων σε μορφή pdf

 

minedu.gov.gr