Μέλη Δ.Σ.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ευαγγελία Κουτσουδάκη
Τηλ. 6937353626
entzikoutsoudaki@gmail.com
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αλεξάνδρα Δήμα
Τηλ. 6937353624
info@pasykaga.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Άννα Καλουπάκη
Τηλ. 6937353630
info@pasykaga.gr
ΤΑΜΙΑΣ Άρτεμις Κολούμπα
Τηλ. 6937353622
info@pasykaga.gr
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ελένη-Σοφία Μασμανιδου-Σκαλουμπακα
info@pasykaga.gr
ΜΕΛΟΣ Σοφία Μποζονέλου
info@pasykaga.gr
ΜΕΛΟΣ Ελένη Ευσταθιάδου
info@pasykaga.gr
ΜΕΛΟΣ Φλώρα Μπαχά
info@pasykaga.gr
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Στέφανος Α.Τσιμσίρης
Σκουφά 33 – Αθήνα 10673
Τηλ/Fax: 210 36 33 135
Κιν: 6932 21 71 51
e-mail: tsimsiri@yahoo.gr