Συνδικαλιστικές Δράσεις

Βασική αρχή μας η διαφάνεια. Εδώ θα βρείτε τις τελευταίες δράσεις του συλλόγου. 

Διαμαρτυρία στον ΑΣΕΠ

03/03/2022

Απάντηση

28/04/2022

Διαμαρτυρία στο ΕΛΙΔΕΚ

03/03/2022

Απάντηση

08/04/2022

Υπόμνημα στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

01/02/2022

Απάντηση

01/02/2022